Katrinefors kraftvärmeverk har två produktionsenheter

I vår anläggning finns två produktionsenheter som producerar el, ånga och fjärrvärme. Den senaste togs i bruk under hösten 2014.

Fastbränslepanna P1 driftsatt 2002

  • BFB, bubblande fluidiserandebädd.
  • Effekt 36,9 MW, minlast 10 MW
  • Ångdata 480°C/80 bar
  • Trädbränslen med 45-55 % fukthalt.
  • Returfiberslam med fukthalt 45-55 %
  • Ammoniak tillsätts för att minska utsläpp av NOx.
Rökgasrening

Två slangfilter med vardera 70 % kapacitet. Aktivt kol kan tillsättas för att minska dioxiner.

Rökgaskondensering

Effekt till fjärrvärmenätet 11 MW. Uppfuktning av förbränningsluften med roterande växlare.

Askhantering

Bottenaska förs till container och flygaskan till silo, båda med lagringskapacitet på 3 dygn.

Slamhantering

Dubbla slampressar med vardera 100 % kapacitet. Slamsilo för pressat slam 100 m3.

Bränslemottagning/Bränslehantering

Mottagningskapacitet till tippficka är 200 m3/h som är anpassad för både sidotippande och bakåttippande bilar. Lagervolym 4 000 m3 vilket motsvarar 3 dygns drift vid fullast. Magnetavskiljare och kross för överstort material. Pannsilo 100 m3.

Turbin

Eleffekt 9,5 MW.
Fjärrvärmeeffekt 27,2 MW.
Lastområde 1,6-9,5 MWel.

Oljepannor

Två hetvattenpannor för fjärrvärme med vardera effekten 15 MW och två ångpannor på 19 bar på vardera 15 MW.

Hetvattenackumulator

Öppen fjärrvärmeackumulator max drifttemp 99°C.
Höjd 34 m, volym 2000 m3 och energiinnehåll ca 100 MWh.

Fastbränslepanna P7 driftsatt 2014

  • Tillverkare Renewa OY
  • Effekt 27,8MW
  • Tryck 62 bar
  • Ångtemperatur 475C
Rökgaskondensering

Effekt 5,8MW

Rökgasrening

Föravskiljare (cyklon)
Textilfilter 2*70%
Skorsten höjd 50 meter

Turbin

Leverantör Fincantieri
El effekt 7,3MW

Vårt miljöarbete tar aldrig slut

Miljöarbetet är en nyckelfråga i vårt arbete, och blir allt viktigare i allt det vi gör. Tillsammans med nya partners tar vi fram nya miljövänliga brännbara returfraktioner, som kan integreras i kretsloppet samt att har smarta lösningar för återvinning av askan. Lär mer här