Kraftfull energiproducent med gröna rötter

Katrinefors Kraftvärme är en miljövänlig energiproducent, beläget i centrala Mariestad. Vi producerar fjärrvärme till VänerEnergi AB som är Mariestads fjärrvärmeleverantör, samt ånga till Metsä Tissue AB´s pappersproduktion.

Redan 1993 startade fjärrvärmeutbyggnaden i Mariestad. Men för att utveckla nätet behövdes ett nytt, stabil och leveranssäkert produktionssystem för fjärrvärmen. På den vägen togs de första stegen mot dagens Kraftvärmeverk, KKAB, och vår senaste anläggning driftsattes hösten 2014.